სიახლეები

ამწე კალათის ოპერატორების მოსამზადებელი სასწავლო კურსი!

ასპ გრუპის თაოსნობით ხობის და სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახურის მძღოლებს და ოპერატორებს ჩაუტარდათ ამწე კალათის ოპერატორების მოსამზადებელი სასწავლო კურსი.
გადაეცათ სეთიფაკატები!
ასპ გრუპი ლიდერი კომპანია ამწე კალათების ბაზარზე!