264659681_1052549305598584_3663602567080516116_n

ამწე კალათის ოპერატორების მოსამზადებელი სასწავლო კურსი!

ასპ გრუპის თაოსნობით ხობის და სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახურის მძღოლებს და ოპერატორებს ჩაუტარდათ ამწე კალათის ოპერატორების მოსამზადებელი სასწავლო კურსი. გადაეცათ სეთიფაკატები! ასპ გრუპი ლიდერი კომპანია ამწე კალათების...

სრულად წაკითხვა