სიახლეები

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს გადაეცა 18 მეტრიანი ამწე კალათა.

ასპ გრუპი განაგრძობს წარმატებული პროექტების განხორციელება! ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიას გადაეცა ევროსტანდარტების შესაბამისი 18 მეტრიანი ამწე კალათა.
ჩაუტარდათ ტრენინგი ოპერატორებს და გადეცათ სერთიფიკატები.