სიახლეები

ქ.ფოთის მერიას გადაეცა 5 ტონიანი წყალმზიდი ცისტერნა!

ასპ გრუპი განაგრძობს წარმატებული პროექტების განხორციელებას.
ქალაქ ფოთის მერიას გადაეცა ევრო 5 სტანდარტის ფოტონის შასიზე დამონტაჟებული 5 ტონიანი წყალმზიდი ცისტერნა.
Ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ სპეცტექნიკის მოწყობილობის ინსტალაცია შესრულებულია ჩვენი ინჟინერ მექანიკოსების მიერ.