სიახლეები

FOTON-ის დიდი რაოდენობის ტექნიკა საქართველოს!

ძალიან სასიხარულო სიახლე სოფლის მეურნეობის დარგში. ჩინეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ საქართველოს იმავე სამინისტროს დიდი რაოდენობით სამელორაციო ტექნიკა გადასცა. 245 ერთეული ტექნიკიდან სამინისტრომ მიიღო 164 ერთეული FOTON-ის ტექნიკა, მათ შორის:
პიკაპები: 130 ერთეული;
ექსკავატორები: 17 ერთეული;
სოფლის მეურნეობის ტრაქტორები: 8 ერთეული;
მძიმე სატვირთოები: 9 ერთეული;